De laatste tweets

R.K.S.V. RODA '23

Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen
020 - 6451835
E-mailadressen

Collecteer mee met RODA ’23 voor Fonds Gehandicaptensport

Van 31 maart  tot en met 6 april 2019 vindt de collecteweek van Fonds Gehandicaptensport plaats. Net als vorig jaar heeft RODA ’23 zich opgegeven om te helpen. Hiervoor zijn we dan ook op zoek naar collectanten.

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten is voor hen helaas nog niet vanzelfsprekend. Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken (ongeacht de handicap en de leeftijd), het sportaanbod kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.

Dat doen wij door middel van het geven van voorlichting, het werven van financiële middelen die we vervolgens weer ten goede laten komen aan het financieren van sportevenementen en het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk. Fonds Gehandicaptensport ontvangt geen overheidssubsidies en is geheel afhankelijk van de giften en bijdragen van het Nederlandse publiek. De collecte is daarbij een zeer belangrijke bron van inkomen.

RODA ’23 zal vooral in de wijken Westwijk en Bovenkerk gaan collecteren. Collecteer je liever ergens anders in Amstelveen, dan kan dat natuurlijk ook, als we het maar goed met elkaar afstemmen.

Wil je ons daarbij helpen geef je dan op bij de José Cubo (penningmeester@roda23.nl).

Je helpt dan zowel Fonds Gehandicaptensport als RODA ’23.

Reacties: