De laatste tweets

R.K.S.V. RODA '23

Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen
020 - 6451835
E-mailadressen

Jeugdvoetbalbeleidsplan - OP NAAR DE 100 JAAR

Beste Rodianen,

Op woensdag 6 februari jl. is, onder mooie belangstelling, het jeugdvoetbalbeleidsplan  “OP NAAR DE 100 JAAR” gepresenteerd.

Het jeugdvoetbalbeleidsplan geeft naast de ambitie voor onze jeugdopleiding ook een technisch kader voor alle betrokkenen bij het jeugdvoetbal van Roda’23. Door meer structuur aan te brengen, scheppen we duidelijkheid en kunnen we gericht onze doelstellingen proberen te bereiken. Het jeugdvoetbalbeleidsplan is geschreven voor iedereen binnen Roda’23, dus voor alle jeugdleden, trainers, leiders, beleidsbepalers en ouders of verzorgers.

Naast de presentatie van het jeugdvoetbalbeleidsplan was er tijdens deze avond voldoende ruimte om vragen te stellen en te discussiëren over de inhoud. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Gelukkig maar, want dit geeft aan dat veel mensen zich betrokken voelen bij de jeugdopleiding van Roda’23. Het jeugdvoetbalbeleidsplan is, zoals gemeld tijdens de presentatie, niet in beton gegoten en wordt jaarlijks middels jaarplannen geactualiseerd. We staan altijd open voor feedback en kunnen ons voorstellen dat er nog vragen en/of  opmerkingen zijn naar aanleiding van de presentatie of na het lezen van het jeugdvoetbalbeleidsplan. Om dit enigszins te kanaliseren, kun je hiervoor een e-mail sturen naar het volgende adres: tjconderbouw@roda23.nl , ter attentie van Michel Burger.

Het jeugdvoetbalbeleidsplan, de samenvatting en de presentatie kunt u hier raadplegen en zijn binnenkort terug te vinden bij de documenten van de Technische Commissie.  

Met sportieve groet,

Namens de Technische Commissie,

Michel Burger (technisch jeugd coördinator en hoofdscouting)

Reacties: