De laatste tweets

R.K.S.V. RODA '23

Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen
020 - 6451835
E-mailadressen

Geschiedenis RODA '23

RODA '23 95 jaar!
In de jaren ‘20 begonnen Bovenkerkse jongens met het vanuit Engeland overgewaaide voetbalspel. Eén van hen, Ab Roof, kwam uit Den Haag waar hij vaak naar het voetbalspel had gekeken. Met zijn verhalen overtuigde hij de anderen een voetbalclub op te richten. De officiële oprichtingsdatum werd 31 augustus 1923. Eerste voorzitter was Hannes Kroom. 

Eerste kampioenschap
Barend Houtkamp nam in april 1924 de voorzittershamer over. De jeugd bracht RODA’23 haar eerste kampioenschap. In 1935 vertrok Barend Houtkamp en werd Hannes Kroom weer  voorzitter. Omstreeks die tijd werd de eerste trainer, de heer Sanou, aangetrokken. Geen succes, maar zijn opvolger Frits Gaarenstroom zorgde er wel voor dat het afdelingskampioenschap werd behaald (seizoen 1937-1938). De promotie naar de tweede klasse van de IVCB werd gemist. Er volgde een bestuurscrisis waarna H. Kroom vertrok en M. Buskermolen tijdelijk het voorzitterschap waarnam.

Meer dan voetbal
Trainer Gaarenstroom kwam van een atletiekvereniging en richtte daarom een atletiekafdeling op, terwijl zijn vrouw de dames wandel- en handbalafdeling opzette. Na de korte interim-periode van M. Buskermolen begon Chris Jonkers aan zijn 12-jarige bestuursperiode. Onder zijn leiding kwam het jeugdbestuur tot stand.

Oorlogsjaren
In 1940 moest RODA’23 haar veld aan de Middenweg verlaten. Aan de Noorddammerweg werd een vervangend terrein gevonden, maar de Duitse inval maakte een eind aan vele plannen. De Duitsers gebruikten het veld als exercitieterrein en de jacht op arbeidskrachten hield spelers van het veld af. Het bestuur deed zijn best leden te laten onderduiken. In 1943 besloten trainer Gaarenstroom en Joop Fritschy een “gedrukt” cluborgaan in het leven te roepen: “Roda 23-nieuws”. Op last van de bezetter werd de naam gewijzigd in “Mededelingen-blad van de RKSV R.O.D.A.”.  Na de oorlog veranderde dit in: “Roda post”.

Verhuizing naar de Noorddammerweg
Na de oorlog verhuisde RODA’23 naar de Noorddammerlaan,  maar moest in 1953 vertrekken door oprukkende woningbouw. Na het vertrek van Jonkers in 1950 nam Gerard Blom het voorzitterschap waar tot 1951 toen A.J. Slenders voorzitter werd. De dames werden rond 1951 actief in de handbalafdeling.

Nieuwe organisatiestructuur
Midden jaren ‘50 kreeg een nieuwe organisatiestructuur gestalte. De financiën worden op peil gebracht, het ledental neemt toe en uitbreiding van het complex en het clubgebouw vinden plaats. Wel neergang van de afdelingen tafeltennis en handbal, maar daarvoor in de plaats ontstaan de afdelingen turnen en volleybal.

Van zwart/wit naar groen/wit
In 1955 werd het zwart-witte tenue ingeruild voor groen/wit. Na het vertrek van voorzitter A.J. Slenders in 1955 was Jan Bos de overgangsvoorzitter tot 1956. In 1956 werd als voorzitter de heer L.C. Lelieveld aangetrokken, die samen met Dim van Duijnhoven de grote drijfveer was om de nieuwe verenigingsstructuur door te voeren, terwijl ook secretaris Van Mastrigt zijn partijtje mee blies.  In 1954 ging de afdeling Tafeltennis officieel van start (tot 1966).

Supportersclub
De oprichting van een “Supportersclub” was in 1956 een feit. De eerste voorzitter W. Bruine de Bruin haalt alles uit de kast om de vereniging te ondersteunen. Mede door steun van de supportersclub werd in 1961 een tribune gebouwd. Ook mensen als Jan Verlaan, Meindert Dekker, Frans Zitvast en Harry Gille hebben deze club groot gemaakt.

Prestaties voetbal
De voetbalprestaties namen toe, wat tot uitdrukking kwam in een reeks kampioenschappen, in 1957 promotie naar de 4e klasse en in 1961 promotie naar de 3e klasse KNVB. De afdeling werd geleid door Jan Bos. Omstreeks 1963 nam Toon Epskamp het initiatief jongens die te jong waren om lid te worden van de KNVB op zaterdagochtend wedstrijdjes te laten spelen. De heer Coenradi nam dit over en de Coenradi-boys en –girls waren een feit.

Zaalsporten
In 1962 ging de handbaltak verloren, maar in 1963 werd de turnafdeling opgericht. Binnen deze afdeling wordt ook recreatief gevolleybald. Daaruit ontstaat in 1969 de afdeling Volleybal. Later voegt het zaalvoetbal zich ook bij de zaalsporten.

Vereniging barst uit z’n voegen
Na het vertrek van de heer L.C. Lelieveld in 1965 als voorzitter werd Piet Heemskerk gevraagd leiding te geven aan de omni-vereniging. Met zijn benoeming tot wethouder in Amstelveen neemt hij in 1971 afscheid. Zijn opvolger is Henk van der Klauw. Het ledenaantal groeide in 1974/1975 tot bijna 1200 en het sportveldencomplex werd uitgebreid.

Nieuwbouwwijken
De bouw van nieuwe wijken betekende een enorme toevloed van leden. Dit vertaalde zich in aanpassingen van het complex, waarbij ruimte komt voor een biljartafdeling. In 1979 degradeerde het eerste seniorenteam van de zondag naar de AVB, maar in 1981 en 1982 behaalde het een kampioenschap gevolgd door promotie naar de 3e klasse

Dim van Duijnhoven
Tijdens de viering van het 60-jarig bestaan sprong de reünie van oud-leden eruit. In datzelfde jaar verliet voorzitter Henk van der Klauw na 12 jaar het hoofdbestuur. Dim van Duijnhoven wisselde zijn functie van penningmeester voor die van voorzitter, maar helaas overleed hij in september 1986. Een groot verlies voor RODA’23.

Uitbreiding clubgebouw
Achtereenvolgens leidden Ton Epskamp en Herman Otto de vereniging. In 1989 maakte André van de Berg zijn entree. Onder zijn leiding werden in 1990 en 1991 aan de west- en oostzijde van het clubgebouw nieuwe vleugels gebouwd. Natuurlijk was het Piet Kok die het ge?heel technisch leidde. Sportief hoogstandje was de promotie naar de 2e klas KNVB in 1992.

Verbouwingen afgelopen 20
Ook de afgelopen 20 jaar gebeurde er veel op en rond het compex: de uitbreiding van kleedkamers bleek nodig en ook de beschikbare trainingsaccommodatie was te krap. Na vele onderhandelingen kwam er een kunstgrasveld en een extra parkeerplaats. Later volgden nog meer kleedkamers en een 2e kunstgrasveld.  In 2011 werd onder bestuurlijke leiding van Jaap Kok, geassisteerd door Jan Melgers, Arie Kok en vele andere vrijwilligers de gehele benedenverdieping gestript en op een fantastische manier weer opgebouwd. Een enorme prestatie. Het leemzandveld is vervangen door een kunstgrasveld en in 2018 is natuurlijk de bouw van de nieuwe kleedkamers met de RODA-winkel afgerond.

Bestuurlijke en sportieve ontwikkelingen
Op bestuurlijk niveau werd Andre v.d. Berg eind vorige eeuw opgevolgd door Rob v.d. Helder. In 2011 gingen de afdelingen volleybal en turnen zelfstandig verder. Rob v.d. Helder werd opgevolgd door Wim Meuleman. Het verblijf in de 2e klasse duurde uiteindelijk één seizoen. Diverse trainers probeerden een nieuwe promotie te bereiken, maar het duurde tot 2005, onder leiding van trainer Adri Tap, voor het zover was. En de Zondag 1 is natuurlijk het afgelopen seizoen (2018) via de nacompetitie onder leiding van trainer Cor ten Bosch opnieuw gepromoveerd naar de 2e klasse.

Groei naar bijna 1.400 leden
We hebben nu bijna 1.400 leden. Wekelijks zorgen honderden vrijwilligers ervoor dat al deze leden hun geliefde sport kunnen uitoefenen. Ondanks de drang naar prestaties blijft de gezelligheid voorop staan. De polder mag dan grotendeels verdwenen zijn, we constateren vol trots dat ook de jongeren binnen de vereniging nog steeds uit volle borst “Wij zijn de jongens uit de polder” zingen.

Een vereniging waar we al 95 jaar trots op zijn.  Op naar de 100!

(Met dank aan de heer Wiet Josso, RODA '23 kenner bij uitstek. Hij heeft door de jaren heen als onze archivaris vele documenten in zijn bezit gekregen en zorgvuldig opgeslagen in het archief van de gemeente Amstelveen. Heb jij ook mooi en/of leuk RODA-fotomateriaal? Geef het door aan Peter Kok)

    

 

Reacties: