De laatste tweets

R.K.S.V. RODA '23

Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen
020 - 6451835
E-mailadressen

Vrijdag 4 mei 2018, Protocol Nationale Dodenherdenking

Protocol trainingen 4 mei 2018
Tijdens de Nationale Dodenherdenking op vrijdag 4 mei 2018 zal er tussen 19:50 uur en 20:10 uur niet getraind worden. Het bestuur van RODA '23 gaat er vanuit dat de teams/trainers hier met respect mee om zullen gaan.

Wedstrijden op zaterdag 5 mei 2018
Tijdens de viering van Bevrijdingsdag op zaterdag 5 mei 2018 zijn er voor diverse teams reguliere inhaalwedstrijden gepland. Hou dus even contact met je leider/trainer of je wedstrijd doorgaat. Wellicht komt deze ook in verband met de meivakantie te vervallen.
Zie voor de vastgestelde wedstrijden de link naar de RODA-site of via Voetbal.nl, zie programma op de RODA-site.

Namens het bestuur van RODA '23.

Reacties: