De laatste tweets

R.K.S.V. RODA '23

Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen
020 - 6451835
E-mailadressen

Meetrainen met andere verenigingen

Meetrainen met andere verengingen

De tijd komt er weer aan dat een behoorlijk aantal RODA '23-spelers zich gaan vertonen op talentendagen bij andere verenigingen. Hetzij omdat ze benaderd worden door Betaald Voetbal Organisaties (bijv. Ajax, AZ) of andere amateurverenigingen of omdat ze zelf wel eens verder willen kijken. Soms kan er zelfs al een of meerdere keren meegetraind zijn met andere verenigingen.

Meestal wordt dit netjes gemeld door de desbetreffende vereniging of door de speler c.q. de ouders van de speler. Het komt echter ook voor dat dit niet wordt gemeld.

In het verleden werd dat door RODA '23 vaak met de mantel der liefde bedekt. Vooral omdat het zeer sporadisch voorkwam dat onze spelers al zo vroeg in het seizoen gingen kijken of het gras bij andere verenigingen groener was.

Laten wij voorop stellen dat RODA '23 niet een vereniging is, die de ontwikkeling van zijn leden in de weg wil staan. Wel zijn wij van mening dat het lidmaatschap van een vereniging naast rechten ook verplichtingen met zich meebrengt. Als lid heb je o.a. recht om in een team te voetballen en om iedere week training te krijgen. Maar als lid heb je ook o.a. de plicht om contributie te betalen en om rekening te houden met elkaar (lees: je team).

Tevens moeten we beseffen dat een vereniging “een kleine maatschappij” op zich is. En net als in de echte maatschappij hechten wij ook binnen onze vereniging veel belang aan normen en waarden; hoe gaan we met elkaar om?

Het is mede daarom dat RODA '23 in het geval van deelname aan activiteiten van andere verenigingen de volgende regels heeft opgesteld.

  • Het meedoen aan activiteiten bij andere verenigingen mag in principe NIET ten koste gaan van je eigen team zolang je team nog competitie – en/of bekerverplichtingen heeft.
  • Deelname aan genoemde activiteiten mag in principe NIET plaatsvinden op de trainingsdagen en wedstrijddagen van je eigen team.
  • Jij vraagt, of je ouders vragen, toestemming aan RODA '23  om mee te mogen doen aan activiteiten bij andere verenigingen. Dit doe je door het verzoek bij je trainer en leider in te dienen. Zij zullen vervolgens met de Technische Commissie(TC) contact opnemen. De uiteindelijke toestemming kan alleen worden verleend door deTC.
  • Mocht je besluiten toch zonder toestemming van de TC deel te nemen aan activiteiten bij andere verenigingen, dan bestaat de kans dat RODA '23 gepaste maatregelen gaat nemen.

Namens de Technische Commissie
Michel Burger

Reacties: