De laatste tweets

R.K.S.V. RODA '23

Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen
020 - 6451835
E-mailadressen

Promotie samenwerking RODA ’23 en Ajax

Sinds 2015 is er tussen RODA '23 en Ajax een samenwerkingsverband, zoals diverse andere amateur clubs dat ook hebben. Ajax kent een 3-tal categorieën, welke bepaald worden door de status van de club. Bijvoorbeeld, hoe is de organisatie opgebouwd, hoe opleidingstraject binnen de vereniging en hoeveel talenten lopen stage bij Ajax.

Zoals gezegd, vanaf 2015 zijn wij als RODA '23 actief betrokken bij de evenementen die Ajax organiseert. Zo zijn er diverse presentaties en workshops bijgewoond, zijn er thema toernooien georganiseerd en demo trainingen gegeven voor zowel selectie als niet selectie trainers. Tevens hebben er in de afgelopen seizoenen diverse spelers stage gelopen bij Ajax en zijn er ook jeugdspelers van RODA '23 doorgestroomd naar de jeugd opleiding van Ajax.

Dit alles heeft er toe geresulteerd dat wij als RODA '23 met ingang van seizoen 2018-2019 zijn gepromoveerd tot partner + club voor de komende twee seizoenen. Hierdoor kunnen wij de krachten bundelen, waardoor nog meer voordeel te behalen is en we hierdoor nog nauwer gaan samenwerken met Ajax.

Namens de Technische Commissie willen we dan ook één ieder bedanken die hier aan heeft bijgedragen. Op naar een nog mooiere toekomst. 

Reacties: