De laatste tweets

R.K.S.V. RODA '23

Noorddammerweg 48c
1187 ZT Amstelveen
020 - 6451835
E-mailadressen

20 december Algemene Leden Vergadering

Beste leden, vrijwilligers en ouders,

Op woensdagavond 20 december a.s. houden wij onze Algemene Leden Vergadering om 19:30 uur in de kantine van RODA '23. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen ALV van 14 september 2016

4. Hoogtepunten seizoen 2016-2017

5. Finanieel Jaarverslag 2016-2017

6. Huidige situatie (incluis (her)verkiezing bestuursleden: Erik de Vries (voorzitter), José Cubo (Penningmeester), Ronald Posthumus (Secretaris), Wouter Bak (Jeugdzaken) en Pascal Zegwaard (Algemene Zaken) zijn allen opnieuw verkiesbaar. Aat Bal (Vrouwen / Meiden Zaken) is niet verkiesbaar. Hiervoor heeft zich aangemeld Leslie Falkenstein - Lezer. Chris Schut (Technische Zaken) is gestopt. Hier heeft zich nog geen kandidaat gemeld.)

7. "Vooruitblik" seizoen 2017-2018

8. Machtiging aangaande financiële verplichtingen

9. Rondvraag

Indien u vooraf het jaarverslag over seizoen 2016-2017 zou willen inzien, kunt u contact opnemen met de secretaris (secretaris@roda23.nl). Wij hopen op uw komst! 

Het bestuur van RODA '23

Reacties: